fbpx
 
10

წლიანი
გამოცდილება


 
ჩვენი სპეციალიზაციები

საქმიანობის სფეროები


GCLO- გურამ ჩადუნელის იურიდიული ოფისი თავაზობს როგორც ბიზნეს სუბიექტებს, ასევე კერძო პირებს სრულმასშტაბიან იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებში ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მოიცავს წარმომადგენლობას სასამართლო და საარბიტრაჟო დავებში, კონტრაქტებს, კორპორატიულ გარიგებებს, უძრავ ქონებასა და საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, შრომისა სამართალს, საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალს. ჩვენი ადვოკატთა და იურისტთა გუნდი წარმოადგენს კლიენტის ინტერესებს სასამართლოში და საარბიტრაჟო განხილვაში, ძირითადად სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებებში, მათ შორის ზოგად სახელშეკრულებო/კომერციულ დავაზე, დელიქტურ და ქონების დაზიანების საკითხებზე, საოჯახო და მემკვიდრეობის საქმეებზე და ა.შ.


დავა და არბიტრაჟი

ჩვენი ადვოკატთა და იურისტთა გუნდი წარმოადგენს კლიენტის ინტერესებს სასამართლო და საარბიტრაჟო დავებში


კონტრაქტები

ჩვენი გამოცდილი იურისტები დაგვეხმარებიან ოპტიმალური კონტრაქტების შედგენაში/ექსპერტიზაში...კორპორატიული გარიგებები

ჩვენ დაგეხმარებით კომპანიას ფორმირებაში საქართველოს კანონმდებლობის ზოგიერთი ძირითადი ასპექტის შესაბამისად ...


უძრავი ქონება და საკუთრება

ჩვენი კომპანია დაეხმარება კლიენტებს უძრავი ქონების შესახებ გარიგების განხორციელების დროს ...


საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

ჩვენი კომპანია დაეხმარება კლიენტებს საოჯახო და მემკვიდრეობით საკითხების მოგვარებაში, როგორიცაა: საქორწინო კონტრაქტის შედგენა; განქორწინება ...


 • "ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული რომ ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებისას ან უკვე არსებული ბიზნესის გაფართოებისას მნიშვნელოვანია ის ადამიანები, ვინც ჯდება შენთან ერთად მაგიდასთან. როდესაც საქმე კორპორაციულ კლიენტებს, გაყიდვებისა და ბიზნეს პარტნიორებს ეხება, უაღრესად მნიშვნელოვანია შესაბამისი, ესე იგი ხარისხიანი და დროული იურიდიული სერვისის მიღება. გურამ ჩადუნელის იურიდიული ოფისი არის იურისტთა ის გუნდი, რომელსაც ჩვენი კომპანია საუკეთესო რეკომენდაციას უწევს თანამშრომლობისათვის. ისინი ჩვენთვის საიმედო, კომპეტენტური და თავის საქმეში პროფესიონალი გუნდია, რომელიც იურიდიულ მხარდაჭერაას გვიწევს, რაც უზრუნველყოფს ბოლომდე და სწორად გააზრებული იურიდიული გადაწყვეტილებების მიღებას. ჩვენი პარტნიორობა გვაძლევს უსაფრთხოების განცდას და აძლიერებს ჩვენს ურთიერთობებს ბიზნესში ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების საკითხს. გიორგი ცირამუა, ბილიკი"
  გიორგი ცირამუა
  ბილიკი
 • რუსთავის ელექტროტექნიკური კომპანია
 • M.G. Logistics
 • ETS
 • ლოჯისტიქს სოლუშენს
 • LS Heavylift
 • ჯეოჰიდრო
 • TET GROUP

კიდევ ერთი წარმატებით დასრულებული საქმე საქალაქო სასამართლოში!

აღნიშნულ დავაში ჩვენი კომპანია იცავდა მოსარჩელე მხარის ინტერსებს სასამართლოში. დავის საგანს წარმოადგენდა მოპასუხისთვის ნარდობის ხელშეკრულბიდან გამომდინარე თანხის დაკისრება. საქმე თავისი არსით  განსაკუთრებული სირთულით გამოირჩეოდა როგორც სამართლებრივი […]

რა ცვლილებებია ახალი “ბავშვის უფლებების კოდექსში”?

ახალი "ბავშვის უფლებების კოდექსი" ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 სექტემბერს. ეს კოდექსი წარმოადგენს დეკლარაციულ დოკუმენტს, რომელის დანაწესებიც შესასრულებლად სავალდებულოა საქართველოს ხელისუფლების, მუნიციპალური ორგანოების, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების, […]

მემკვიდრეობა

ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრე? არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის (მამკვიდრებლის) ქონების მემკვიდრეობით სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა ხორციელდება კანონით […]