სიახლეები

მაისი 17, 2021

კიდევ ერთი წარმატებით დასრულებული საქმე საქალაქო სასამართლოში!

        აღნიშნულ დავაში ჩვენი კომპანია იცავდა მოსარჩელე მხარის ინტერსებს სასამართლოში. დავის საგანს წარმოადგენდა მოპასუხისთვის ნარდობის ხელშეკრულბიდან გამომდინარე თანხის დაკისრება. საქმე თავისი არსით  განსაკუთრებული […]
აპრილი 20, 2021

რა ცვლილებებია ახალი “ბავშვის უფლებების კოდექსში”?

ახალი “ბავშვის უფლებების კოდექსი” ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 სექტემბერს. ეს კოდექსი წარმოადგენს დეკლარაციულ დოკუმენტს, რომელის დანაწესებიც შესასრულებლად სავალდებულოა საქართველოს ხელისუფლების, მუნიციპალური ორგანოების, სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების, […]
აპრილი 20, 2021

მემკვიდრეობა

ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრე? არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის (მამკვიდრებლის) ქონების მემკვიდრეობით სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა ხორციელდება კანონით […]
აპრილი 19, 2021

გურამ ჩადუნელის ინტერვიუ “მეწარმეთა შესახებ” კანონის პროექტის თაობაზე

მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტის უპირატესობები და ნაკლოვანებები “მეწარმეთა შესახებ“ დღეს მოქმედი კანონი 1994 წელსაა მიღებული. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ დოკუმენტმა არაერთი ცვლილება განიცადა, მოძველებული კანონი […]